Dobrovolný svazek obcí Olešnicko

Zemědělství, průmysl, školství, zdravotnictví a sociální péče

Zemědělství

Vedle tří velkých zemědělských společností - nájemců půdy, jejichž zaměstnanci se zabývají rostlinnou a živočišnou velkovýrobou s majoritním zastoupením při obdělávání zemědělské půdy ve všech katastrech obcí mikroregionu, je tu už jen desítka zemědělců – fyzických osob, které obhospodařují jen několik procent využitelné zemědělské půdy jako její vlastníci.

Průmysl

Průmysl Olešnicka byl v poválečné době reprezentován podniky Moraviaflor – výroba umělých květin, Lidokov – kovodělné výrobní družstvo, Jihomoravským průmyslem masným a nově vznikajícím závodem Lacrum, zpracovávajícím mléčné výrobky. Menšími podniky byly Sodovkárna spadající pod brněnský závod, Vkus - lidové oděvní družstvo a Ústředí lidové umělecké výroby – výroba modrotisku. Ještě počátkem 90. let bylo v Olešnici asi 600 pracovních míst v průmyslu.

Další obcí s průmyslovou výrobou je Rozsíčka, kde vznikl v 90. letech závod na výrobu mražených potravin Vanast dnes Gronka s cca 40 zaměstnanci a kovovýrobě VSP Group Olešnice.

V celém mikroregionu jsou tedy pouze dvě obce, ve kterých bylo vytvořeno více než 20 míst v průmyslu.

V mikroregionu působí dále podnikatelské subjekty zapsané podle převažující činnosti dle odvětvové klasifikace ekonomických činností v průmyslu.

Pořadí Název Sídlo Počet zaměstnanců Odvětví
1. – 2. VSP Group, a.s. Olešnice 100 – 199 zemědělství a lesnictví
1. – 2. Mlékárna Olešnice, RMD Olešnice 100 – 199 potravinářský průmysl
3. – 4. CORPO, s.r.o. Olešnice 50 – 99 zemědělství a lesnictví
3. – 4. Výchovný ústav, střední škola Olešnice 50 – 99 vzdělávání
5. – 6. ZŠ a MŠ Olešnice, okres Olešnice 25 – 49 vzdělávání
5. – 6. František Šutera Olešnice 25 – 49 potravinářský průmysl
7. – 9. Jiří Sedláček Crhov 20 – 24 zemědělství a lesnictví
7. – 9. Městský úřad Olešnice Olešnice 20 – 24 veřejná správa a obrana
7. – 9. GRONKA - PRODEJ, spol. s r.o. Rozsíčka 20 – 24 potravinářský průmysl

Pramen: ČSÚ (2013): Registr ekonomických subjektů za Jihomoravský kraj k 31. 12. 2012

Na území mikroregionu Olešnicko působí jen dvě společnosti, které zaměstnávají více než 100 osob. Konkrétně se jedná o zemědělskou firmu VSP Group z Olešnice, která produkuje potraviny, krmiva a další produkty pomocí pěstování rostlin a chovu domácích zvířat. Druhým významným zaměstnavatelem je Mlékárna Olešnice, jež se z jednotlivých mléčných výrobků soustředí především na mléko a máslo. Nad hranicí 50 pracovníků se pohybují ještě zemědělská společnost CORPO se zaměřením na pěstování obilí, brambor a technických plodin a Výchovný ústav Olešnice zajišťující výuku oborů opravářské, kuchařské, cukrářské a zahradnické práce. Více než 25 zaměstnanců evidovaly ZŠ a MŠ Olešnice a olešnické řeznictví a uzenářství František Šutera. Hranici 20 zaměstnaných osob ještě překročili: Městský úřad Olešnice, výrobce hotových zmrazených jídel GRONKA - PRODEJ z Rozsíčka a společnost Jiří Sedláček věnující se podpůrným činnostem pro zemědělství a posklizňovým činnostem. Všechny zbývající ekonomické subjekty mají méně než 20 pracovníků.

Školství

Ve většině spádových obcí – Crhově, Rozsíčce i Kněževsi – byly malotřídní školy zrušeny a veškeré školství je dnes soustředěno v Olešnici. V Olešnici jsou:

  • Mateřská škola, kterou využívají i děti z okolních obcí. Školka má vlastní pozemek velice dobře vybavený.
  • Základní škola je poměrně moderně vybavená a má vlastní atletické hřiště u nedalekého koupaliště a nové víceúčelové hřiště u budovy školy. Je zde celkem 16 tříd, sloužících pro I. a pro II. stupeň. Navštěvuje ji kolem 290 žáků. Slouží i pro děti z mikroregionu a mimo něj.
  • Základní umělecká škola Letovice má v Olešnici pobočku, která je umístěna v kulturním domě. Vyučují se zde obory hudební, výtvarný a gymnastika.
  • Odborné učiliště s internátem. Výchovný ústav mládeže pro mladistvé s nařízenou výchovnou péčí, s novou tělocvičnou a dobudovávaným internátním zařízením a již zmíněným odborným učilištěm.

Zdravotnictví a sociální péče

Vybavenost mikroregionu jako celku zařízeními lékařské péče je pouze v Olešnici. Je na dobré úrovni. Ordinace praktických lékařů i lékárny a stomatologické, gynekologické ambulance a pediatra jsou umístěny v budově lékařského střediska. Problém je ovšem s dopravním spojením z obcí, které nemají zdravotnické zařízení.

Vyšší zdravotnické služby zajišťuje nemocnice v Boskovicích. Jedinou možností jak zajistit zlepšení zdravotní péče je zlepšení dopravy.

Ošetřovatelsko – pečovatelská služba oblastní Charity zajišťující rozvoz obědů pro důchodce a invalidní občany funguje v celém mikroregionu, středisko má v Olešnici. Péče o seniory v domě s pečovatelskou službou je poskytována v Olešnici. Olešnice má též dům chráněného bydlení.