Dobrovolný svazek obcí Olešnicko

Město Olešnice

Starobylé městečko ležící na Hornosvratecké vrchovině, která je součástí Českomoravské vrchoviny. Je přirozeným centrem severozápadního okraje okresu Blansko. Okolí města sousedí s moravským okresem Žďár nad Sázavou a českým okresem Svitavy. Město se nachází na moravské straně zemské hranice. Leží tedy v severozápadním cípu okresu Blansko, na nejsevernějším cípu Jihomoravského kraje.

Olešnice se rozkládá na 1251 ha v nadmořské výšce 541 m (radnice). Nejvyšší bod (kopec Kopaniny) se ski-areálem měří 688 m. Území katastru se nachází v přírodním parku Svratecká hornatina. V městečku žije 1697 obyvatel v 430 trvale obydlených domech s trvale obydlenými 580 byty. Celkem je v Olešnici 539 domů a v nich 689 bytů.

Geologicky vznikalo okolí v nejstarší etapě vývoje zemské kůry - ve starohorách. Hospodářsky významná byla ložiska vápence, který byl nazýván olešnickým mramorem. V bývalých lomech se již vápenec netěží.

Olešnicí protéká Nyklovický potok (Hodonínka), do kterého se ve středu města vlévá potok Veselský. Říčka Hodonínka je přítokem řeky Svratky . Na Veselském potoce byla vybudována soustava rybníků, z nichž nejstarší, nazývaný Obecní rybník, byl založen již počátkem 16. století se souhlasem majitele panství Jana z Pernštejna a na Hefenštejně. V posledních několika letech byly vybudovány další dva rybníky v povodí Nyklovického potoka a po obrovské povodni v roce 2002 pak soustava pěti retenčních nádrží v povodí potoka Veselského.

Nejstarší zmínka o obci, datovaná z roku 1073, je zachována ve falsu z roku 1163. Původními majiteli panství byli páni z Lomnice, kteří vystavěli hrad Louka. V Olešnici bylo druhé nejstarší kamenné divadlo na Moravě. Mezi nejvýznamnější kulturní památky patří opravený evangelický kostel, kostel sv. Vavřince a kříž na náměstí. Dalšími kulturními památkami je kostel sv. Mikuláše, boží muka na cestě k Ústupu a zchátralý zámeček Lamberk za Olešnicí.

Výskyt vzácných živočišných a rostlinných druhů a nenarušený ráz krajiny v okolí městečka byl důvodem vyhlášení přírodního parku Svratecká hornatina. Olešnická radnice byla postavena v roce 1794, v 80. letech tohoto století byla rozšířena o sousední dům. Vedle některých měšťanských domů na náměstí jsou nejzachovalejší památkou staré lidové architektury dřevěnice na Vejpustku.

Turisticky atraktivní výrobou je manufaktura – původní rukodělná dílna modrotisku, který se v Olešnici jako unikátní výroba zachoval do dnešních dnů. Muzeum a dílna jsou otevřeny celoročně. Dále zde nalezneme stálé digitální kino, kulturní dům a výletiště, koupaliště s čištěnou vodou a občerstvením, fotbalové hřiště, kluziště, tenisový a volejbalový kurt a atletický areál.

Za zmínku stojí muzeum strašidel a postav pověstí Olešnicka před radnicí, otevřené sezónně květen – září, místo častých návštěv školních výletů i rodin s dětmi. Olešnicko je protkáno sítí dobře značených cyklotras. Nejzajímavější spojnice hradu Pernštejna a Svojanova. Na kopci Kopaniny a Zelenkově kopci jsou vybudovány dvě vyhlídkové věže. V Olešnici je bohatý spolkový život řady spolků a neziskových organizací, z nichž řada má své klubovny a další zázemí. Počtu spolků odpovídá organizování řady sportovních a kulturních akcí.

Zimní turistika je vedle běžkařských, strojově upravených tras, zastoupena v roce 2006 vybudovaným moderním skiareálem s večerním osvětlením, umělým zasněžováním, kapacitními vleky, strojově upravovaným svahem, občerstvením a ubytovnou. Letní provoz doplňují travní káry, painball, lukostřelba a pod.

Vedle dalšího ubytování je centrem stravování a ubytování pro turisty moderní, v roce 2006 otevřený, hotel Závrší na náměstí.

S Olešnicí sousedí kromě jiných vesnic několik menších obcí propojených s Olešnicí vazbami, které jsou dány dějinami regionu a vzdáleností od dalších center. Jsou to vazby vytvořené v oblasti školství, zdravotnictví, pracovních příležitostí, služeb a podobně. Tyto obce, před lety součást střediskové obce (do konce r. 1994), tvoří dnes Dobrovolný svazek obcí Olešnicko.

Olešnice je centrem potravinářského průmyslu – zpracování masa a mléka, je zde však i řada dalších významných i menších firem.

Za své aktivity v Programu obnovy venkova získala Olešnice v roce 1999 prestižní ocenění jako vítěz celostátní soutěže „Vesnice roku ČR“. Ve stejném roce pak byla určena předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR městem.