Dobrovolný svazek obcí Olešnicko

Obec Crhov

starostka Dana Dvořáková

Crhov je obdelníková návesní obec na jihovýchod od Olešnice při silnici z Olešnice do Rozseče a do Kunštátu. Crhov je po Křtěnovu druhá nejbližší...

znak

Crhov Mikroregion Olešnicko

Obec Kněževes

starosta Vladimír Vodák

Kněževes je největší ze tří částí katastrální obce vzniklé roku 1960 sloučením Jobovy Lhoty, Kněževsi a Veselky nesoucí výše uvedený název...

znak

Kněževes Mikroregion Olešnicko

Obec Křtěnov

starosta Pavel Bartoš

Křtěnov je krátká řadová obec při Olešnickém potoku u silnice z Olešnice do Hodonína. Název je český - slovo původně znamená pokřtěné místo...

znak

Křtěnov Mikroregion Olešnicko

Lhota u Olešnice

starostka Aura Kučerová

Lhota je návesní obec, ležící v kotlině svažující se k Tresenskému potoku, při silnici ze Křtěnova do Bolešína, asi 4 km od Olešnice. Je nejmenší obcí v...

znak

Lhota u Olešnice Mikroregion Olešnicko

Obec Louka

starosta Josef Boček

Tvarem návesní silnicovka na stráni pod vrcholem kopce Hradisko (635 m.n.m.), na kterém jsou zbytky hradu Louka. Jméno Louka je místní jméno...

znak

Louka Mikroregion Olešnicko

Město Olešnice

starosta PaedDr. Zdeněk Peša

Starobylé městečko ležící na Hornosvratecké vrchovině, která je součástí Českomoravské vrchoviny. Je přirozeným centrem severozápadního okraje...

znak

Olešnice Mikroregion Olešnicko

Obec Rozsíčka

starosta Josef Kovář

Tvarem oválná návesní ves ležící na silnici z Olešnice přes Sulíkov a Rudku do Kunštátu, postavené v r. 1833. Za obcí z ní o dbočuje cesta na Ústup. Název...

znak

Rozsíčka Mikroregion Olešnicko

Obec Ústup

starosta Ing. Milan Přindiš

Obec ležela dříve při silnici (císařské, Tereziánské) do Čech, která však postavením železnice (1848) ztratila svůj význam. Dnes leží na silnici III třídy...

znak

Ústup Mikroregion Olešnicko