Dobrovolný svazek obcí Olešnicko

Dobrovolný svazek obcí Olešnicko (DSO Olešnicko)

DSO Olešnicko vznikl jako ekonomický subjekt a bylo mu přiděleno IČO 70957959 rozhodnutím Okresního úřadu Blansko na základě zákona č. 128/2000 sb. č.j.: RVV/27/02/Mo dne 24. 1. 2002.

Smlouva o vytvoření DSO Olešnicko byla podepsána starosty obcí Křtěnov, Crhov, Louka, Kněževes, Rozsíčka, Lhota u Olešnice, Ústup, Sulíkov a města Olešnice dne 24. 1. 2002, když tuto smlouvu dříve schválila na svých jednáních zastupitelstva obcí. Ve stejný den byly schváleny stanovy svazku.

Ze svazku vystoupila v roce 2014 obec Sulíkov. DSO Olešnicko je tedy tvořeno obcemi: Křtěnov, Crhov, Louka, Kněževes, Rozsíčka, Lhota u Olešnice, Ústup a městem Olešnice.

Sídlem svazku je Olešnice, Městský úřad Olešnice, náměstí Míru 20, PSČ 679 74 Olešnice.

Území DSO Olešnicko je vymezeno katastrálním územím obcí DSO Olešnicko, o kterém též hovoříme jako o mikroregionu Olešnicko.

Území mikroregionu Olešnicko se nachází na severozápadním okraji okresu Blansko, v severním cípu Jihomoravského kraje. Sousedí s krajem Vysočina a Pardubickým krajem. Celková výměra území činí 4 174 ha, celkový počet obyvatel 2 566. Přirozeným centrem mikroregionu je město Olešnice, součástí jsou dále obce Křtěnov, Crhov, Louka, Kněževes s místními částmi Jobova Lhota a Veselka, Rozsíčka, Lhota u Olešnice a Ústup.

Obce mikroregionu do roku 1992 byly místními částmi Olešnice. Mikroregion vedle neformálních vztahů souvisejících se školní docházkou, dojížďkou do zaměstnání, službami a lékařkou péčí, turistickým ruchem a vazbami ve farnostech budovanými po generace, tvoří i formální svazek obcí dle zákona, totiž dobrovolný svazek obcí pod názvem „Olešnicko“. Svazek obcí Olešnicko vznikl tedy na základě dohody obcí, které spojovaly některé zájmy a zásadní problémy a snaha je společně řešit.

Strategie rozvoje DSO Olešnicko (formát PDF)