Dobrovolný svazek obcí Olešnicko

Letovická údolní nádrž (přehrada Křetínka)

Okolí Olešnice

Údolní nádrž Letovice, nazývaná také Křetínka, leží mezi Letovicemi a Křetínem na nejspodnější části toku Křetínky, přítoku řeky Svitavy, do které se vlévá v Letovicích, asi 1,5 km od sypané hráze. Pod hladinou přehrady je velká část obce Lazinov, zatopená při stavbě vodního díla. Proto je současná obec Lazinov nově postavena. Údolní nádrž umožňuje rekreační pobyt spojený s koupáním, rybařením a vodními sporty.

S Olešnicí je přehrada spojena červeně značenou turistickou stezkou přes Ústup a Křetín.

 

Kam dále?

V jednotlivých obcích mikroregionu Olešnicko se nachází řada zajímavostí a turistických atraktivit.