Dobrovolný svazek obcí Olešnicko

Lamberk

Turistické cíle v Olešnici

Lamberk je nevelký barokní zámeček, který dal kolem roku 1700 postavit jako své letní sídlo majitel kunštátského panství hrabě Jan Maxmilián z Lamberka (1678 –1733). V roce 1733 byl zámek přestavěn a vytvořil společně s hospodářskými budovami uzavřený komplex, sloužící jako lesní úřad kunštátského panství. V budovách bydlelo úřednictvo kunštátského velkostatku. Patrová barokní budova byla v minulosti nevhodně modernizována na byty, sklady, kanceláře a v současnosti je celý objekt ve špatném stavu. Umělecky cenný je vstupní portál s erbem zakladatele.

 

Kam dále?

V jednotlivých obcích mikroregionu Olešnicko se nachází řada zajímavostí a turistických atraktivit.